Skip to main content

Systematische reviews en meta-analyse

De methodologie en het gebruik van systematische reviews hebben de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. De snelle groei van het aantal systematische reviews (inclusief meta-analyses) dat in toonaangevende tijdschriften en boeken wordt gepubliceerd, toont het belang aan van actuele kennis over het uitvoeren en interpreteren van deze vorm van literatuuronderzoek. Gegevens uit systematische reviews worden gebruikt bij de onderbouwing van behandelprotocollen of -richtlijnen, bij het nemen van beleidsbeslissingen, bij het beoordelen van subsidieverzoeken en in de voorbereiding van eigen onderzoek.
In de voorbereiding van wetenschappelijk onderzoek en bij het nemen van beleidsbeslissingen is een goed inzicht in de relevante literatuur een vereiste. Het aantal beschikbare publicaties is doorgaans zo groot, dat het vaak de voorkeur heeft gebruik te maken van overzichtsartikelen. Deze dienen dan wel op grondig literatuuronderzoek te zijn gebaseerd. In systematische reviews worden beschikbare onderzoeken op reproduceerbare en inzichtelijke wijze samengevat. Hierbij wordt expliciet aandacht gegeven aan de methode van het verzamelen en selecteren van publicaties, het beoordelen van de kwaliteit en het (kwantitatief) samenvatten van de resultaten. De veel gebruikte term ‘meta-analyse’ duidt erop dat de systematische review tevens een statistische pooling van de resultaten bevat.
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
• doel en achtergrond van systematische reviews
• zoeken en selecteren van literatuur
• methodologische beoordeling van randomized clinical trials
• data extractie, statistische modellen voor pooling, omgaan met heterogeniteit
• systematische reviews van observationeel en diagnostisch onderzoek: achtergronden, methodologische beoordeling en kwantitatief samenvatten van onderzoeken
• kennismaking met een veel gebruikte computerprogramma voor meta-analyse (i.e. Review Manager)
• interpretatie en toepassen van de resultaten van systematische reviews.

Instituut en plaats:
EpidM: Amsterdam UMC/VU
Inhoud - termen:
Methodology, Study design, Clinical epidemiology, Applied epidemiology
Duur:
3 dagen
Aantal EC:
2
Niveau:
Basis
Intensiteit:
Fulltime
Vorm:
On campus
Taal:
Nederlands
Tentamen:
Optioneel

© 2024 Vereniging voor Epidemiologie - privacy statement