Skip to main content

Coronavirus COVID-19

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) coördineert de bestrijding van het coronavirus. Het RIVM werkt hierin samen met experts en vertegenwoordigers van verschillende organisaties (inclusief epidemiologie), die gezamenlijk het Outbreak Management Team (OMT) vormen. De Vereniging voor epidemiologie (VvE) staat achter het advies dat het OMT uitbrengt aan het kabinet en onderstreept het belang om alle maatregelen die in Nederland gelden te volgen. Voor vragen of opmerkingen verwijst de VvE door naar het RIVM (https://www.rivm.nl/contact).

© 2024 Vereniging voor Epidemiologie - privacy statement