Oproep ‘VvE Publication Award 2021’

Deze prijs is bedoeld voor de beste epidemiologische publicatie van een junior onderzoeker!

Voor het aanmelden van een publicatie gelden de volgende voorwaarden:

  • de onderzoeker is eerste auteur van de publicatie;
  • het artikel is gepubliceerd, in druk of geaccepteerd in het kalenderjaar (dus in 2020) voorafgaand aan de WEON;
  • iedere onderzoeker mag slechts één publicatie (geen proefschrift of rapport) indienen;
  • de publicatie is in het Nederlands of Engels geschreven;
  • de onderzoeker is op het moment van de deadline voor indiening niet langer dan drie jaar geleden gepromoveerd. De onderzoeker hoeft op het moment van de deadline voor indiening nog niet gepromoveerd te zijn;
  • de onderzoeker is lid van de Vereniging voor Epidemiologie.

Hoe aan te melden?

De onderzoeker levert de publicatie (als pdf-file) per e-mail aan bij het secretariaat van de Vereniging voor Epidemiologie (secretariaat@epidemiologie.nl). Als het artikel nog niet gepubliceerd is, vermeldt de onderzoeker de datum van acceptatie voor publicatie en het tijdschrift. Tevens vermeldt de onderzoeker de (vermoedelijke) datum van promotie.

Deadline voor het indienen van publicaties is 12 februari 2021.
Zie voor meer informatie de procedure.