Skip to main content

Evidence Based Practice in Health Care

Instituut en plaats opleiding:
AmsterdamUMC-UvA, te Amsterdam
Te behalen graad:
Master
Erkende opleiding epidemiologie:
Nee
Opleiding tot epidemioloog A:
Mogelijk
Opleiding tot epidemioloog B:
Mogelijk
Duur opleiding (aantal EC):
97
Intensiteit opleiding:
Parttime
Vorm opleiding:
On campus
Taal opleiding:
Nederlands (sheets Engels)
Mogelijkheid volgen individuele cursussen door externen:
Ja
Instroom aantal studenten per jaar:
60-100
Instroomniveau:
HBO of WO bachelor
Instromingseisen:
HBO of WO bachelor op een voor de masterstudie relevant vakgebied
Aantal EC voor kern cursussen:
73
Onderwerpen van kern cursussen:
Basic Epidemiology and EBP: Concepts Basic Epidemiology and EBP: Designs Biostatistics – elementary analysis in R Systematic Reviews Advanced Biostatistics and Epidemiology Measurement Theory and Practice (Clinimetrics) Health economics Health Care System Evaluation Capita Selecta
Onderwerpen van keuze cursussen:
Geen, het programma heeft geen keuzevrijheid. Wel biedt de master 2 extra-curriculaire courses aan van elk 5 EC Basic Concepts of Qualitative Research in Health Care Implementation Research in Health Care
Duur praktijkstage / thesis (EC):
Thesis 24 EC
Kenmerken voor de opleiding:
Een grote diversiteit aan zorgprofessionals schrijft zich jaarlijks in bij de MasterEBPiHC: verpleegkundigen, verloskundigen, fysiotherapeuten, artsen, tandartsen, dierenartsen, orthoptisten, ergotherapeuten, logopedisten etc. etc. Ook de onderzoekservaring van onze instroom is divers: van studenten die al gepromoveerd zijn tot studenten die net hun HBO bachelor achter de rug hebben. Deze diversiteit zorgt voor levendige discussies in de collegezaal en ook leren met en van elkaar. We werken met een vast docententeam dat het curriculum gezamenlijk vorm geeft gedurende beide studiejaren.

© 2024 Vereniging voor Epidemiologie - privacy statement