Skip to main content

Klinische epidemiologie

Instituut en plaats opleiding:
LUMC, Leiden
Te behalen graad:
PhD
Erkende opleiding epidemiologie:
Ja
Opleiding tot epidemioloog A:
Nee
Opleiding tot epidemioloog B:
Ja
Duur opleiding (aantal EC):
85
Intensiteit opleiding:
Parttime, Fulltime
Vorm opleiding:
On campus
Taal opleiding:
Engels
Mogelijkheid volgen individuele cursussen door externen:
Ja
Instroom aantal studenten per jaar:
10-20
Instroomniveau:
MSc
Instromingseisen:
De opleiding tot epidemioloog B staat open voor promovendi van het LUMC mits zij: - Een passende vooropleiding hebben afgerond. - Onder begeleiding staan ​​van een geregistreerd epidemioloog B (van de eigen afdeling of van de afdeling Klinische Epidemiologie). - Deelnemen aan wekelijkse onderzoeksgesprekken waarin ook methodiek ruimschoots aan bod komt. - Volgen van (delen van) de cursussen beschreven in het opleidingsprogramma. - Dien een schriftelijk verzoek in bij de opleidingsdirecteur. Bij aanstelling bij een andere afdeling wordt dit verzoek ondersteund door het betreffende afdelingshoofd. - Een jaar doorbrengen op de afdeling Klinische Epidemiologie.
Aantal EC voor kern cursussen:
20
Onderwerpen van kern cursussen:
Basic methods and reasoning in biostatistics Design and analysis of epidemiological research Prediction modelling Survival analysis Causal Inference Clinical trials Meta-analysis Regression analysis Capita selecta
Aantal EC voor keuze cursussen:
5
Onderwerpen van keuze cursussen:
Repeated measures Advanced epidemiogical methods
Duur praktijkstage / thesis (EC):
60
Kenmerken voor de opleiding:
De opleiding tot Epidemioloog B bestaat uit een theoretische opleiding voor het verwerven van theoretische epidemiologische kennis en een praktijkopleiding waarin de promovendus actief zelfstandig klinisch epidemiologisch wetenschappelijk onderzoek verricht. Gedurende tenminste één jaar wordt het onderzoek uitgevoerd op en onder dagelijkse supervisie van de afdeling Klinische Epidemiologie. De afdeling is gesitueerd midden in het LUMC, wat de samenwerking met verschillende klinische afdelingen bevordert en gezamenlijke klinisch epidemiologische onderzoeksprojecten versterkt.

© 2024 Vereniging voor Epidemiologie - privacy statement